Search This Blog

DUGA
Naslov djela: Duga
Vrsta djela: pripovijetka
Kratak sadržaj
Djevojčica Brunhilda, koju su zvali Srna, za ljetnih dana je sjedila uz prozor i gledala dječake koji su se kupali u Glibuši. Druženje s dječacima bili su joj strogo zabranjeni. Srna je zbog toga bila jako nesretna. Pričajući sa Savom, ženom koja nije imala šake, ugledala je dugu koja se pojavila iznad obližnjih sela. Čula je priču kako može postati dječak protrči li ispod duge, Srna je pojurila što je brže mogla. Trčala je i mislila samo na dugu, no na putu joj se ispriječilo Mrtvo jezero. Pala je u njega i utopila se. Njenu smrt roditelji nisu nikako mogli preboljeti, shvatili su da su pogriješili i bacili se sa bedema tvrđave u nabujalu Glibušu.
Vrijeme radnje: kasno ljeto
Mjesto radnje: Čardaci, dolina rijeke Glibuše
Glavni lik: Srna
Autor: Dinko Šimunović
Bilješka o autoru
Dinko Šimunović rođen je 1. rujna 1873. Završio je učiteljsku školu, radio kao učitelj, a usput je i pisao. Najčešće, pisao je romane, eseje i crtice. Napisao je zbirke pripovijedaka: Mrkodol, Sa Krke i Cetine, romane: Đerdan, Tuđinac, i Porodica Vinčić, te dvije autobiografske proze: Mladi dani i Mladost.  Umro je u kolovozu, 1933. godine.