Search This Blog

MAČAK U ČIZMAMA
Vrsta djela: bajka
Vrijeme radnje: jednom davno
Mjesto radnje: mlin, šuma, jezero, kočija, dvorac
Likovi: Mačak u čizmama, mlinar i njegovi sinovi, Div, kralj i kraljevna
Kratak sadržaj
Živio jednom stari mlinar koji je imao tri sina. Prije svoje smrti raspodijelio je svojim sinovima sve što ima. tako je najstariji sin dobio mlin, srednjem magarca, a najmlađi je dobio mačka.
Tužan sin krene u svijet sa svojim mačkom. Putem shvati kako je mačak jako pametan i da može pričati, imao je čak i čizme koje je jednom ukrao divu. Kako nisu imali novca za nastavak putovanja smisle plan. Mačak predloži mladiću da skoči u jezero i pravi se da se utapa. On je tako i učinio. U to vrijeme pored jezera je prolazila kočijasa kraljem i njegovom kćerkom. Oni spase mladića iz jezera, dok se ovaj predstavi kao Markiz od Carabasa. Pozvali su ga u svoju kočiju kako bi ga ugrijali i odveli do svog dvorca.
Kočija je krenula, a mačak u čizmama je pohitao ispred njih. Stigao je prvi do dvorca i naišao na diva. Div se hvalio kako se može pretvoriti u bilokoju životinju i tako ga mačak nagovori da se pretvori u lava. Kad je div postao lav, mačak je glumio da ga se boji. Nakon toga ga nagovori da se pretvori u miša. Onog trena kada se div pretvorio u miša, mačak ga pojede.
Došavši do dvorca, mačak izađe van u svojim čizmama i pozdravi Markiza od Carabisa, rekavši kralju da je to njegov dvorac. Kralj je ostao zatečen te Markizu ponudi svoju kćerku kao ženu. Njih dvoje živjeli su sretno do kraja života.
Bilješka o piscu
Charles Perrault bio je francuski pisac rođen 1628. godine, a umro 1703.
Neka od njegovih najpoznatijih djela su: PepeljugaMačak u čizmama i druge. Kasnije su neke njegove bajke prepričali i obradili braća Grimm.